Bestyrelse

Bestyrelse

Jacob Mundt Kristiansen
Formand
Kabeer Takiar
Bestyrelsesmedlem
Johnny Jensen
Bestyrelsesmedlem
Carsten Holder
Bestyrelsesmedlem
Jens Mogensen
Kasserer
Randi Hansen
Suppleant
Ole Wedderkind
Suppleant

Viceværter

Lars Wichmann
Vicevært
Ioannis Makris
Vicevært

Administrator