Leje af fælleshuset:

      


Regler for leje af fælleshuset - gældende fra den 15. april 2015

Kun Andelshaver, som selv deltager og opholder sig i fælleshuset under arrangementet kan leje dette og reservationer sker i den rækkefølge, de modtages hos tilsynsførende af fælleshuset. 

Udlejning nytårsaften, kan kun ske ved fællesarrangement, hvor alle andelshavere er inviteret.
Dette skal bestilles og godkendes af bestyrelsen og er gratis.
Hvis ingen, inden den 1. oktober, har ønsket at lave et nytårsarrangement, kan fælleshuset udlejes på almindelige vilkår. 

Lejepriser: Se gældende prisliste for fælleshuset. Ved reservation skal der altid betales depositum. Resterende leje skal betales før nøglen overdrages, inden ibrugtagning. 

Lejer skal selv medbringe: Toiletpapir, køkkenruller, håndklæder, sæbe, viskestykker, klude m.v. (Ovenstående ting, som allerede findes i huset, er til brug ved beboerarrangementer, bestyrelsesmøder m.v.) 

Reservation: På opslagstavlen ved fælleshuset er reservationer noteret på kalenderen.
Er den ønskede dato ledig, udfyldes bestillingsblanket, som afleveres i tilsynsførendes postkasse (fremgår af blanket). Dato og klokkeslæt, fra og til, aftales med den af bestyrelsen udpegede tilsynsførende.
Under lejeperioden har ingen andre adgang til fælleshuset, dog må bestyrelsen benytte kontoret.
Priser og regler for leje af fælleshuset fastsættes af bestyrelsen, dog vil allerede betalte reservationer ikke blive berørt ved ændringer. (Ved nedsat pris sker tilbagebetaling til lejer). 

Afhentning og aflevering af nøgler aftales altid med tilsynsførende

Ved annullering af reservationen, sker tilbagebetalingen efter følgende regler: Senest 3 måneder før, tilbagebetales hele beløbet. Derefter 50 %.
NB! Ved afbestilling senere end en måned før, mistes depositum. 

Ved fraflytning fra foreningen: Reservation annulleres. Beløb tilbagebetales efter ovenstående regler. 

Under lejeperioden: Hele fælleshuset er røgfrit. Borde og stole må ikke benyttes udendørs, og bordene skal løftes, når de flyttes rundt i lokalet. Brug kroge på vinduer og døre.
Tag hensyn til øvrige beboere hvad angår støj og musik - hold døre og vinduer lukket efter kl. 24.00.
Ventilationsanlægget betjenes fra køkkenet. Springer der en sikring, findes der en nøgle til kontoret i køkkenet (slå ruden ind) sikring kan så skiftes i sikringsskabet. Kontakt ellers vicevært eller bestyrelsesmedlem, telefoninformationer i udhængsskabet.
Foreningen påtager sig intet ansvar for gener ved driftsforstyrrelser

Når huset forlades: Service i køkkenet skal placeres og stables som angivet på skuffer og skabslåger. Ovne, køleskab, fryser og opvaskemaskine rengøres. Køle- og fryseskab stilles på 2.
Stole stables, ikke over 5 i hver stabel. Lad 4-5 borde med stole blive stående på gulvet, og øvrige borde klappes sammen og stilles med bordpladen udad, se skilt på væggen i hjørnet. 

Alt affald fjernes - også poserne på toiletterne, samt de tomme flasker. Køkkenaffald lægges indpakket i affaldscontaineren udenfor fælleshuset. Tomme flasker i flaskecontaineren.
Arealerne udenfor fælleshuset efterses for flag, affald og flasker m.v. 

Aflevering: Lokalerne afleveres i den stand, som er beskrevet ovenfor. Hvis service ikke står rigtigt i skabene, komfurerne med plader ikke er rengjorte, køle- og fryseskab ikke er rengjort, mikroovn, kaffemaskiner og øvrige borde, skabe og stole ikke er rengjorte og på plads samt hvis der mangler udstyr, vil der efter den tilsynsførendes skøn blive gjort udlæg i depositum. 

Hvis rengøringen er mangelfuld, vil omkostningerne for at bringe dette i orden blive pålagt andelshaveren og/eller gratisterne. Det er altid tilsynsførende, der vurderer, om rengøringen er i orden eller ej.
Er der uoverensstemmelser omkring rengøring ved aflevering, kan 2 ting ske: Enten gøres rengøringen om, eller tilsynsførende sørger for ny rengøring, som betales af lejeren, om nødvendigt vil dette blive opkrævet via administrator/advokaten, med mindre andet er aftalt med tilsynsførende. 

Foreningen er berettiget til, for pågældende andelshavers regning, at genanskaffe manglende service, ødelagt inventar m.v. samt foretage nødvendige reparationer.
Når afleveringen er godkendt, tilbagebetales depositum. 


Ulla Hansen Engmarken 34. Tlf. 32 52 26 89

  eller

Inge Fog Amager Strandvej 366B.  Tlf. 41 26 63 46