Andelsboligforeningen Vævergården
Forside > Andelsbolig definition

Andelsbolig definition

En andelsbolig er en lejlighed eller et hus i en andelsboligforening, som en andelshaver, der ejer en ideel anpart af foreningen, har brugsret over.


Alle boliger i Andelsboligforeningen Vævergården er ejet af foreningen.

Foreningens medlemmer har brugsret til en bolig, ejet af foreningen.

Medlemmerne har andel i foreningens formue og foreningens formål er at eje og drive ejendommen.

Ved foreningens stiftelse betalte hvert medlem et indskud i forhold til størrelsen af boligen den enkelte fik brugsret til.

Dagsprisen for en andel beregnes ved at gange indskuddet med den gældende andelskroneværdi.

Andelskronens værdi fastsættes en gang årligt af foreningens ordinære generalforsamling med udgangspunkt i foreningens aktuelle formue.

Værdien af foreningens ejendomme (fastsættes en gang årligt af en valuar) indgår i foreningens formue.


Se i øvrigt foreningens vedtægter under menuen:  Dokument-ARKIV

 

Copyright © 2006 · www.vævergården.dk · webudvikling www.molnit.info